Agenda ledenvergadering

Uitnodiging voor het bijwonen van de ledenvergadering van tennisvereniging Koriander

te houden op dinsdag, 11 mei 2021 om 20.30 uur via Zoom 
 
In afwijking van de normale gang van zaken is het noodzakelijk om je voorafgaand aan de ALV aan te melden op het emailadres: [email protected] De aangemelde leden zullen een uitnodiging en instructie voor de Zoom bijeenkomst ontvangen. Niet aangemelde leden hebben geen toegang tot deze ALV. Aanmelden is mogelijk tot 10 mei 12:00 uur. 
 
  
A g e n d a 
 
1.    Opening. 
 
2.    Mededelingen. 
 
3.    Binnengekomen en verzonden post. 
 
4.    Verslag ledenvergadering d.d. 25 augustus 2020 (zie https://www.koriandertennis.nl/verslagen_jaarvergaderingen
 
5.    Bardiensten vanaf 70 jaar. 
 
6.    Jubilarissen. 
 
7.    Vaststellen jaarrekening 2020 (de jaarrekening kan worden ingezien op de beveiligde omgeving van de website).  
 
8.    Verslag van de kascontrole commissie met betrekking tot de jaarrekening 2020. 
 
9.    Uitloting 20 Supportersleningcertificaten banen.  
 
10.    Aanpassing statuten ivm WBTR (nieuwe concept-statuten: zie vanaf 31 maart 2021 de beveiligde omgeving van de website Koriandertennis) 
 
11.    Rondvraag. 
 
12.    Sluiting. 
 
 
Indien op het hiervoor vermelde tijdstip minder dan 25 stemgerechtigde leden digitaal aanwezig zijn, verdagen we naar dinsdag, 11 mei om 20.45 uur met handhaving van deze agenda. 
 
 
De secretaris  
Ronald van Velzen 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 36 533 9510

Sportpark Rie Mastenbroek

Mosweg 10
1314 AZ Almere