ALV

Algemene ledenvergadering van tennisvereniging Koriander, te houden op dinsdag, 28 maart 2023 om 20.30 uur in de serre van het clubhuis, Mosweg 10, 1314 AZ Almere, tel. (036) 533 95 10

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Binnengekomen en verzonden post
 4. Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 12 december 2022 (staat vanaf 1 
  maart op de website, inloggen in Mijn Club-De vereniging-BestuurAlgemene Ledenvergadering)
 5. Jaarrekening 2022 (staat vanaf 21 maart op de website)
 6. Verslag van de kascontrole commissie met betrekking tot de jaarrekening 
  2022.
 7. Padel, presentatie door de werkgroep Padel
 8. Padel, uitleg financiƫle zaken rondom Padel
 9. Aangepaste begroting en stemming m.b.t. aanschaf en exploitatie 2 
  padelbanen
 10. Benoeming nieuw bestuurslid Padel: Bart Pijls
 11. Uitloting Ledleningcertificaten (20 certificaten)
 12. Jubilarissen.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Indien op het hiervoor vermelde tijdstip minder dan 25 stemgerechtigde leden aanwezig zijn en de presentielijst hebben getekend wordt deze vergadering naar 28 maart 2023 20:45 uur verdaagd met handhaving van deze agenda.


Notulen

Notulen ALV 15-03-2022.pdf Notulen ALV 12-12-2022.pdf Notulen ALV 28-03-2023.pdf Notulen ALV 21-11-2023.pdf
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 36 533 9510

Sportpark Rie Mastenbroek

Mosweg 10
1314 AZ Almere

KVK-nummer

39045172