Toernooi.nl

Toernooi.nl is de online omgeving voor al jouw sportgegevens en statistieken. Je kunt je hier inschrijven voor open toernooien in het hele land.

Een korte handleiding:

* ga naar toernooi.nl (tennis)

* klik op toernooien

* kies een toernooisoort. Bijvoorbeeld "open jeugdtoernooi"

* selecteer wat je belangrijk vindt: afstand, periode

* lees altijd eerst goed alle voorwaarden/ het reglement

* klik op inschrijven. (zorg ervoor dat je eerst een account 

   hebt bij de knltb)

De site is onlangs geheel vernieuwd, naast een nieuw uiterlijk zijn er ook nieuwe features toegevoegd. Een handige aanpassing is de nieuwe, snelle manier van zoeken naar toernooien, competities, spelers en clubs. Voor iedereen dus de moeite waard een kijkje te nemen. Koriander vind je hier.

Zodra er weer volop getennist kan worden gaan we op deze site tips voor toernooien geven. Daarnaast willen we hier melden welke leden er aan welke toernooien hebben meegedaan en misschien wel hebben gewonnen. Heb je tips wat betreft leuke toernooien, of heb je dus zelf meegedaan aan toernooi en wil je hiervan iets laten horen: mail je bericht naar [email protected] . Foto’s zijn ook welkom.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 36 533 9510

Sportpark Rie Mastenbroek

Mosweg 10
1314 AZ Almere

KVK-nummer

39045172