Lid worden

Tarieven voor 2024 zijn:

Pupillen t/m 11 jaar €100,00
Juniorleden 12 t/m 17 jaar €108,00
Studenten €160,00
Senioren €210,00
Dagleden (*) €160,00
Winterlidmaatschap (**) €87,50

Inschrijfkosten

€15,00
Donateur €28,00
Slapend lid €28,00

(*)Je kunt dan overdag tennissen op maandag t/m vrijdag.

(**) Het winterlidmaatschap gaat in op 1 oktober en loopt tot 1 april. Winterleden betalen geen inschrijfkosten.

NB In het jaar dat je 12 wordt, gaat het junior lidmaatschap in. In het jaar dat je 18 wordt gaat het senior lidmaatschap in.

Bij TV Koriander kun je ook gezinskorting krijgen. De regeling is als volgt: bij vier leden op een woonadres, is het goedkoopste gezinslid vrijgesteld van contributiebetaling. Alle andere clubverplichtingen zoals bardiensten etc. dienen wel door alle leden te worden voldaan.

De contributiefactuur ontvangt u via ClubCollect. Deze organisatie werkt samen met vele sportverenigingen en is een vertrouwd partner. U kunt als u de factuur ontvangt, kiezen tussen betalen met IDEAL of een eenmalige machtiging afgeven.

Meer informatie en inschrijven

Indien je informatie wenst over het lidmaatschap stuur een e-mail  naar [email protected]. Lid worden kan via online lid worden van TV Koriander .

Het lidmaatschap van Koriander loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt tot wederopzegging jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 december te geschieden bij de ledenadministratie. Niet tijdig opzeggen leidt tot de verplichting de contributie voor het gehele volgende jaar te betalen. Een opzegging is pas definitief als ze is bevestigd door de ledenadministratie.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 36 533 9510

Sportpark Rie Mastenbroek

Mosweg 10
1314 AZ Almere

KVK-nummer

39045172