Bestuursmededelingen

SupportersLening : iets voor jou?

In de Algemene Leden Vergadering van 25 augustus 2020 heeft het bestuur een  voorstel gelanceerd voor het uitgeven van een tweede SupportersLening. Dit idee werd door de vergadering met instemming ontvangen.

Wat is de achtergrond?
Koriander doet voor de vernieuwing van de verlichting van het tennispark een investering van ruim €22.000. Het bestuur wil leden, donateurs en sponsors van Koriander de mogelijkheid geven om hun betrokkenheid bij de vereniging voor nu en de toekomst te tonen via een SupportersLening.

Kenmerken?
• de lening heeft een looptijd van 5 jaar
• er worden certificaten uitgegeven van € 50 per stuk
• ieder jaar wordt 20% van het totaal uitgeloot en wordt het bedrag van de inleg terugbetaald aan de certificaathouder (dus : € 50)
• minimaal bedrag van uitgifte is € 2.500 (50 certificaten van € 50)
• over de lening wordt géén rente vergoed
• in plaats daarvan wordt van de uitgelote certificaten over 10% van het aantal certificaten een premie toegekend van 60% van de waarde van een certificaat (€ 30) en 40% van de waarde van een certificaat (€ 20)

Wat doen we met de SupportersLening
Koriander gebruikt de lening om de financiële positie te verstevigen na de betaling van de kosten van de Led verlichting.

Waarom deze keuze?
Het bestuur is van mening dat de instap voor een lening vanuit Koriander zo laag mogelijk moet zijn. Bij een rente van stel 3% krijgt iedere certificaathouder € 1,50 per jaar aan rente uitgekeerd. Dit zet qua bedrag nauwelijks zoden aan de dijk én er is veel administratief werk nodig om alles goed en tijdig te regelen.

Hoe werkt dit in de praktijk?
Stel dat er € 2.500 (50 certificaten) is opgehaald met de SupportersLening.
Dan worden er ieder jaar 10 certificaten uitgeloot (en terugbetaald aan de certificaathouder). Er wordt dan 1 van de 10 certificaten getrokken (blindelings, door de leden die aanwezig zijn tijdens de ALV) waarop € 30 premie wordt toegekend. Er wordt dan nog 1 van de 9 overgebleven certificaten getrokken waarop € 20 premie wordt toegekend.  Als er minimaal € 5.000 (100 certificaten) is opgehaald dan worden jaarlijks 20 certificaten uitgeloot en worden er 2 uitgelote certificaten getrokken voor een premie van € 30 en 2 voor een premie van € 20.

Hoe verder?
De timing is als volgt:
1. leden, donateurs en sponsors kunnen hun belangstelling voor de SupportersLening uiterlijk 1 november 2020 bekend maken door een bericht te sturen naar : [email protected]
2. betreffende leden, donateurs en sponsors krijgen per omgaande via de mail een reglement toegestuurd, en een inschrijfformulier
3. het inschrijfformulier dient uiterlijk 24 november 2020 via de mail binnen te zijn. Het bestuur beoordeelt de inschrijvingen en bepaalt uiterlijk op 25 november 2020 of de minimumgrens van € 2.500 is gehaald. Indien dit NIET het geval is, dan krijgen inschrijvers uiterlijk op 28 november via de mail bericht dat de lening niet door gaat.
4. indien de ondergrens wel is behaald, dan gaat de SupportersLening door, inschrijvers krijgen hier via de mail uiterlijk op 28 november bericht van met het verzoek het bedrag over te maken vóór 1 januari 2021
5. zijn er inschrijvers die niet in staat zijn om tussen 28 november en 1 januari te betalen, (bv vakantie) dan kunnen zij dit aangeven aan de penningmeester en zal een aanvullende afspraak gemaakt worden.

Wat is het effect?
Dit komt onze exploitatie over de komende 5 jaar ten goede. Dit zal ten goede komen van de contributie (beperking toekomstige verhogingen).

Aanbeveling
Het bestuur van Koriander beveelt de SupportersLening van harte aan bij de leden. Wij hopen (en gezien de positieve reactie tijdens de Algemene Leden Vergadering  verwachten we dit eigenlijk wel) op heel veel inschrijvers. Immers, hoe meer certificaten er afgenomen worden, hoe meer de Supporters bijdragen aan de toekomst van de vereniging.

Namens het bestuur van TV Koriander,
Peter Sonneveld,
Penningmeester.


Besluiten van de algemene vergadering van T.V. Koriander d.d. 25 augustus 2020.

Tijdens de ALV van 25-8-2020 zijn de volgende besluiten genomen:

- Verslag ALV 26-11-2019 is goedgekeurd.
- Jaarrekening 2019 wordt goedgekeurd en het bestuur krijgt decharge voor het gevoerde financiële beleid.
- Peter Sonneveld wordt benoemd als penningmeester.
- Er wordt Led verlichting aangeschaft zoals beschreven in de bijlage van de mail: Bericht Bestuur TV Koriander ivm Corona en ALV, d.d. 20-08-2020.
- Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot mastcontrole.
- Er wordt een voorstel gedaan voor een SupportersLening.
- Als binnengekomen post is een mail van Ben Francooy behandeld waarin hij o.m. vraagt om een ledenraadpleging via mail over de aanschaf van Ledverlichting; dit voorstel is niet aangenomen.

Bestuur TV Koriander, 4 september 2020


Het clubhuis, de serre en het terras zijn weer open!
Dit zijn de regels:


- De in- en uitgang van de serre zijn verplaatst naar de voorkant, direct naast het clubhuis. In het clubhuis en de serre zijn looproutes aangegeven.
- Er mag alleen gebruik gemaakt worden van de zitplaatsen in de serre of op het terras; in het clubhuis kan niet gezeten worden.
- De tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden.
- Tijdens de openingsuren van het clubhuis, zijn beide toiletgroepen in het clubhuis, bedoeld als damestoiletten; de heren kunnen gebruik maken van de toiletten in het chalet.
- In een toiletgroep mag zich maximaal 1 persoon bevinden; de overige moeten op 1,5 meter afstand wachten.
- Er kan geen gebruik gemaakt worden van de douches.
- In het clubhuis mogen maximaal 2 personen voor de bar wachten op hun bestelling. De overige wachten op 1,5 meter afstand buiten het clubhuis.
- Alle bestellingen moeten meteen per pin of contactloos afgerekend worden.
- Alle tafels zijn voorzien van een nummer. Als je iets te eten wilt bestellen dat verwarmd moet worden, bv tosti’s of frituur, dan geef je bij de bestelling aan voor welke tafel het bestemd is. Na de bereiding zal de bardienstmedewerker de bestelling naar de betreffende tafel brengen.
- Op diverse plaatsen staat een tafel met daarop een krat voor lege flesjes, glazen en het overige serviesgoed. Als je de tafel verlaat moet deze leeg zijn: flesjes etc zelf in de kratten plaatsen.
- Als er twee mensen bardienst hebben die niet uit hetzelfde huishouden komen; houden zij 1,5 meter afstand door 1 persoon bij de bar en 1 persoon in de keuken te werken.
- Bardienstmedewerkers worden nadrukkelijk geadviseerd een mondkapje en handschoenen te dragen. Deze liggen bij aanvang van de bardienst klaar.

Op en om de banen:
- Na afloop van de wedstrijd of de training moeten de banen door de spelers zelf geveegd worden.
- De scoreborden zijn weer geplaatst en kunnen gebruikt worden.
- De oefenkooien zijn weer beschikbaar.
- Als er gebruik gemaakt gaat worden van stoelen die rondom de banen staan: let op de 1,5 meter tussenruimte.


Bestuur TV Koriander, 1 juli 2020

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 36 533 9510

Sportpark Rie Mastenbroek

Mosweg 10
1314 AZ Almere

KVK-nummer

39045172