Bestuursmededelingen

Besluiten van de algemene vergadering van T.V. Koriander d.d. 25 augustus 2020.

Tijdens de ALV van 25-8-2020 zijn de volgende besluiten genomen:

- Verslag ALV 26-11-2019 is goedgekeurd.
- Jaarrekening 2019 wordt goedgekeurd en het bestuur krijgt decharge voor het gevoerde financiële beleid.
- Peter Sonneveld wordt benoemd als penningmeester.
- Er wordt Led verlichting aangeschaft zoals beschreven in de bijlage van de mail: Bericht Bestuur TV Koriander ivm Corona en ALV, d.d. 20-08-2020.
- Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot mastcontrole.
- Er wordt een voorstel gedaan voor een SupportersLening.
- Als binnengekomen post is een mail van Ben Francooy behandeld waarin hij o.m. vraagt om een ledenraadpleging via mail over de aanschaf van Ledverlichting; dit voorstel is niet aangenomen.

Bestuur TV Koriander, 4 september 2020


Het clubhuis, de serre en het terras zijn weer open!
Dit zijn de regels:


- De in- en uitgang van de serre zijn verplaatst naar de voorkant, direct naast het clubhuis. In het clubhuis en de serre zijn looproutes aangegeven.
- Er mag alleen gebruik gemaakt worden van de zitplaatsen in de serre of op het terras; in het clubhuis kan niet gezeten worden.
- De tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden.
- Tijdens de openingsuren van het clubhuis, zijn beide toiletgroepen in het clubhuis, bedoeld als damestoiletten; de heren kunnen gebruik maken van de toiletten in het chalet.
- In een toiletgroep mag zich maximaal 1 persoon bevinden; de overige moeten op 1,5 meter afstand wachten.
- Er kan geen gebruik gemaakt worden van de douches.
- In het clubhuis mogen maximaal 2 personen voor de bar wachten op hun bestelling. De overige wachten op 1,5 meter afstand buiten het clubhuis.
- Alle bestellingen moeten meteen per pin of contactloos afgerekend worden.
- Alle tafels zijn voorzien van een nummer. Als je iets te eten wilt bestellen dat verwarmd moet worden, bv tosti’s of frituur, dan geef je bij de bestelling aan voor welke tafel het bestemd is. Na de bereiding zal de bardienstmedewerker de bestelling naar de betreffende tafel brengen.
- Op diverse plaatsen staat een tafel met daarop een krat voor lege flesjes, glazen en het overige serviesgoed. Als je de tafel verlaat moet deze leeg zijn: flesjes etc zelf in de kratten plaatsen.
- Als er twee mensen bardienst hebben die niet uit hetzelfde huishouden komen; houden zij 1,5 meter afstand door 1 persoon bij de bar en 1 persoon in de keuken te werken.
- Bardienstmedewerkers worden nadrukkelijk geadviseerd een mondkapje en handschoenen te dragen. Deze liggen bij aanvang van de bardienst klaar.

Op en om de banen:
- Na afloop van de wedstrijd of de training moeten de banen door de spelers zelf geveegd worden.
- De scoreborden zijn weer geplaatst en kunnen gebruikt worden.
- De oefenkooien zijn weer beschikbaar.
- Als er gebruik gemaakt gaat worden van stoelen die rondom de banen staan: let op de 1,5 meter tussenruimte.


Bestuur TV Koriander, 1 juli 2020

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 36 533 9510

Sportpark Rie Mastenbroek

Mosweg 10
1314 AZ Almere

KVK-nummer

39045172